Financování

Pro financování nákupu Vašeho nového vozidla můžete kromě platby v hotovosti využít i další dvě možnosti – leasing a úvěr.

Leasing

Leasingem rozumíme pronájem pořízeného vozidla. Finanční částku uhradí příslušná leasingová společnost a ze zákazníka se tímto stává nájemce. Leasingová společnost se stává majitelem vozidla a nájemce se zavazuje splácet nájemné pravidelnými splátkami. Veškeré záležitosti týkající se pronajímaného vozidla (pojištění, údržba apod.) je po celou dobu nájmu povinností nájemce.

Po splacení leasingových splátek se nájemce stává majitele vozidla. Podnikatelé mohou u leasingu využít rychlejšího odpisu a také odpočtu DPH. Leasing také nezvyšuje míru zadlužení podniku.

Úvěr

Spotřebitelský úvěr je výhodnější a rozšířenější formou nákupu nového automobilu. Výhodou je vlastnictví pořízeného automobilu, jeho rychlost , dostupnost a minimální zajištění. Úvěr je splácen pevnými měsíčními splátkami.

Doklady potřební k uzavření leasingového smlouvy nebo spotřebitelského úvěru:

soukromá osoba:

 • občanský průkaz
 • řidičský průkaz (rodný list, pas)
 • doklad pro ověření adresy trvalého pobytu (SIPO, výpis z bankovního účtu, vyúčtování mobilního operátora)
 • potvrzení o výši příjmu

fyzický osoba (OSVČ):

 • občanský průkaz
 • řidičský průkaz (rodný list, pas)
 • živnostenský list, koncesní listina
 • osvědčení o registraci DPH (pokud jste plátcem DPH)
 • doklad pro ověření adresy trvalého pobytu (SIPO, výpis z bankovního účtu, vyúčtování mobilního operátora)
 • u vyšší hodnoty vozidel daňové přiznání za poslední zdaňovací období

právnická osoba (s.r.o., a.s.):

 • občanský průkaz
 • řidičský průkaz (rodný list, pas)
 • výpis z obchodního rejstříku
 • osvědčení o registraci DPH (pokud jste plátcem DPH)
 • doklad pro ověření adresy trvalého pobytu (SIPO, výpis z bankovního účtu, vyúčtování mobilního operátora)
 • u vyšší hodnoty vozidel daňové přiznání za poslední zdaňovací období 

Kontaktní údaje

Mobil: 603 704 862
Email: info@autopikart.cz

Napište nám...

Nový web | 29.04.2013 | Spustili jsme nové webové stránky naší firmy, která se zabývá přímým dovozem a prodejem ojetých vozidel ze zahraničí. více novinek zde
Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.